حسین معصومی

آموزش در حوزه ی مهارت های ارتباطی

مدیر سایت بهتر از یک هستم…شرکت کننده ی مدرسه استادی 6 با موضوع افزایش اعمتاد به نفس و ایجاد شهامت.

نویسنده ی کتاب بربادرفتگان_راهکارهای عملی برای از بین بردن خجولی گری

ایجاد چندین مقاله در سایت بهتر از یک و مطالعه حدود 30 کتاب در رابطه با بهبود فردی،مهارت های ارتباطی و فن بیان و گویندگی…

هدف و رسالتم آموزشه،آموزش های که کمک میکنه اول از همه زندگی خودم بهتر بشه و بعد زندگی دیگران را تغییر بده…

حسین معصومی

راه های ارتباطی با بهتر از یک

آدرس: کاشان نیاسر خیابان ولی عصر عج کوچه مسجد جامع

شماره،جهت پیام در تلگرام:09031052613

شماره تماس فقط از ساعت 6 بعد از ظهر الی 8:20 دقیقه شب:09162040540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهتر از یک در شکبه های اجتماعی

شماره حساب بهتر از یک

بانک صادرات

شماره حساب:0335840308006

شماره کارت:6037691520210790

به نام:حسین معصومی

فرم تماس با بهتر از یک