دانلود رایگان کتاب الکترونیکی عادت چیست ؟ چطور بهترین خود باشیم ؟

ساخت عادت كاري سخت است و از بين بردن عادت هم از آن سخت تر است در صورتي كه مهارت اين كار را بلد نباشيم كتاب هاي بسار زيادي در زمينه ساخت يا از بين بردن عادت نوشته شده است اما تقریبا بیشتر این کتاب ها بدرد بخور نیست اما مطالبی که تو این کتاب آورده شده توسط صاحبان علم و با تجربه و آزمایش بهترین روش ها برای ساخت واز بین بردن عادت ها است و میتوانید از این مطالب استفاده و در زندگی بهترین وخودتان  و تاثیر گذار باشید